Ansökan “Integration genom Aktiv Rehabilitering”

Förra året gjorde RG Aktiv Rehabilitering, tillsammans med Migrationsverket och Refugees Welcome Stockholm, en förstudie som hette ”Integration genom Aktiv Rehabilitering”. Som ett resultat av förstudien har RG nu lämnat in en ansökan till Allmänna Arvsfonden till ett treårigt projekt med samma namn. Medsökande är Migrationsverket och Universitetssjukhuset (US) Linköping.

Projektet går i korthet ut på att hitta en modell där nyanlända personer inom RG:s målgrupp får samma förutsättningar som svenskfödda personer att leva ett aktivt liv och känna delaktighet i samhället. Vi har tidigare sett att förstudien väckt positiv uppmärksamhet och ett intresse för att engagera sig. I och med att förstudien enbart omfattade sex månader (maj-okt 2017) och mest fokuserade på att hitta kanaler för att nå målgruppen har möjligheten för engagemang varit relativt begränsat. Om den här projektansökan går igenom kommer det däremot finnas ett antal olika sätt att engagera sig, bl.a.:

  •  Som förebild/uppsökare vid uppsök, workshops och kurser.
  • Som förebild åt anhöriga.
  • Som tolk (främst om du har språkkunskaper i arabiska och persiska men vi kommer även att möta andra språkgrupper).
  • Som ambassadör för projektet/RG och jobba med att sprida information och kunskap.

Vid frågor, tankar och intresse, mejla Elin Goude Öhgren. 

Vi hoppas på ett positivt besked från Allmänna Arvsfonden i mitten på juni. Här finns möjlighet att läsa ansökan med bilagor och rapporten från förstudien:

Ansökan>>

Bilaga 1 (rapport från förstudien)>>

Bilaga 2>>

Bilaga 3>>

Bilaga 4>>

Bilaga 5>>

image_pdfimage_print