Årsmöte 2018

Nu är det dags för RG Aktiv Rehabiliterings årsmöte!

RG:s årsmöte kommer att hållas lördag den 21 april på Bosön, Lidingö.

Under årsmötet har du chansen att vara med och besluta om vilka frågor styrelsen ska driva samt att välja vilka som ska företräda dig i styrelsen framöver. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet, senast lördagen den 31 mars 2018.

Precis som förra året kommer vi att hålla en workshop i samband med årsmötet, där vi hoppas att du vill delta för att utveckla föreningens arbete.

I år kommer workshopen att fokusera på hur vi ska vända trenden med minskande bidrag till föreningen. Ju bättre ekonomi RG har, desto bättre möjligheter har vi att fullgöra vårt uppdrag. Passa på att göra din röst hörd och anmäl dig till workshopen – ju fler som bidrar med sina tankar desto bättre!

Vi avslutar dagen med en härlig middag med nya och gamla vänner.


Schema för dagen

14.00-16.00 Årsmöte

16.00-16.30 Fikapaus

16.30-18.00 Workshop

18.30 Middag

Kostnad för middag: Du betalar 180 kr + det du vill dricka, RG står för resterande kostnad

Plats: Bosön, Lidingö

Sista anmälningsdag middag: 20 mars

Sista anmälningsdag årsmöte: 20 april

Anmälan till årsmötet>>


Vid frågor kontakta oss på kansliet@rgaktivrehab.se eller 08-54 54 72 00.

Handlingar till årsmötet

Agenda årsmöte >>

Årsredovisning RG 2017 >>

Verksamhetsberättelse 2017 >>

Valberedningens förslag >>

Proposition: Utveckling av begrepp >>

Proposition: Värdeord >>

Bilaga till proposition: Värdeord >>

Motion: Anställning Göteborg >>