Barnlägret blir Familjeläger 9-12 år

Inför det kommande året blir det tidigare barnlägret ett Familjeläger 9-12 år. RG jobbar ständigt med att utvärdera den egna verksamheten med utgångspunkt i vår vision: ”Ett rikt och inspirerande liv för personer med ryggmärgsskada och de med liknande förutsättningar”. Vårt uppdrag är att inspirera personer i målgrupperna att maximera sin självständighet genom träning. Med förebilder, kunskap och fokus på möjligheter vill vi stärka individers mod, vilja och förmåga till delaktighet i samhället.

Bakgrund

Vi har gått igenom utvärderingarna från våra barn- och ungdomsläger samt tittat på utvecklingspsykologi hos barn och ungdomar. Detta har lett till en del förändringar som vi hoppas kommer gynna barnen och deras utveckling. Speciellt har vi tagit fasta på att barn inte bör sova borta fler nätter än sin ålder. Därför kommer barnen på Familjeläger 9-12 år att sova med familjen de första nätterna. Detta ger dem en chans att känna sig hemma i miljön och lära känna alla ledare och deltagare för att sen få en riktigt go lägerkänsla när de flyttar över till sovsalar för att sova tillsammans med ledarna.

Syfte

Syftet med förändringen är att barnen ska känna sig trygga under lägerveckan och kunna lägga all energi på att lära sig nya saker. Det ger också vårdnadshavarna en bättre möjlighet att hänga med i de stora framsteg barnen gör under veckan. På så sätt är det lättare för dem att stötta barnen i sin hemmamiljö och då är chansen större att barnen – tillsammans med vårdnadshavarna – kan fortsätta med allt de lärt sig under lägerveckan.

Vad innebär förändringen i praktiken?

Barnen sover de två första nätterna med sin familj för att sedan bo med de andra deltagarna samt ledarna i sovsalarna. Lägret har kortats ett par dagar för barnen medan vårdnadshavare och syskon kommer att delta fler dagar än tidigare.

Frågor

Har du frågor eller funderingar är du varmt välkommen att höra av dig till RG:s barn- och ungdomskoordinator Julia Andersson.

Här hittar du mer information och anmälan till lägret >>

image_pdfimage_print