Fakta och forskning

RG Aktiv Rehabiliterings målgrupp är personer med ryggmärgsskador och de med liknande förutsättningar. För mer information om ryggmärgsskador hänvisar vi till ryggmargsskada.se och för information och fakta om övriga skador och diagnoser inom målgruppen hänvisar vi främst till www.vardguiden.se.

Nedan följer några tips på olika hemsidor med mer information.

ryggmargsskada.se

Spinalis och RG Aktiv Rehabilitering är glada och stolta över att presentera den första versionen av ryggmargsskada.se! Spinalis, tillsammans med medsökande RG Aktiv Rehabilitering, driver projektet ryggmargsskada.se med medel från Allmänna Arvsfonden. Projektet började hösten 2016 och målsättningen är att höja kunskapsnivån om vad en ryggmärgsskada är och innebär genom att skapa en hemsida där vi samlar och sprider tillförlitlig medicinsk och praktisk information om ryggmärgsskador. Sidan vänder sig till personer med ryggmärgsskada, anhöriga och de som i sin profession kommer i kontakt med den här typen av skador. Den sida som vi nu lanserat är en första version och kommer byggas ut ytterligare under kommande månader. Vi vill gärna ha synpunkter och feedback från dig! Hör av dig till oss i projektgruppen med dina tankar så blir vi jätteglada:
Erika Nilsson, Spinalis erika@spinalis.se

RG bidrar med sin kunskap

Anestis Divanoglou, Marika Augutis, Tomasz Tasiemski, och Katarzyna Trok har skrivit en mycket intressant vetenskaplig artikel i Spinal Cord om RG och vårt tillvägagångssätt, aktiv rehabilitering – AR.
Tjugofem organisationer från 21 länder från Europa, Asien och Afrika rapporterade sitt tillvägagångssätt med AR under de senaste 10 åren.

Studien är den första som beskriver de viktigaste elementen och internationella variationerna i AR-strategin. Detta kommer att ligga till grund för ytterligare studier som undersöker effektiviteten i tillvägagångssättet, det kommer sannolikt att underlätta det internationella samarbetet om forskning och operationella aspekter och det kan potentiellt stödja en högre integrering i hälsovårdssystemet och långsiktig finansiering av dessa program.
Här hittar ni hela artikeln: http://rdcu.be/qB14

PubMed

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

PubMed består av mer än 26 miljoner utdrag från biomedicinsk litteratur från Medline, life science-tidskrifter och online-böcker. Utdragen kan innehålla länkar till fulltextinnehåll från PubMed Central och den webbplats där det först publicerades.

Stiftelsen Spinalis

http://spinalis.se/

Riksförbundet för Rörelsehindrade barn och ungdomar (RBU)

http://www.rbu.se/

http://rbu.se/material/om-diagnoser/

Personskadeförbundet RTP

http://rtp.se/

http://rtp.se/kunskap/

Paralyzed Veterans of America (PVA)

http://www.pva.org/site/c.ajIRK9NJLcJ2E/b.6344373/k.4182/Spinal_Cord_Injury_Information.htm

I övrigt kan man söka efter litteratur, det finns grupper på Facebook, osv.