Fakta och forskning

RG Aktiv Rehabiliterings målgrupp är personer med ryggmärgsskador och de med liknande förutsättningar. För information och fakta om dessa olika skador och diagnoser hänvisar vi främst till www.vardguiden.se.

Det finns ingen plats där all övergripande forskning kring olika skador/diagnoser finns sammanställd eller samlad. RG följer nyheter och uppdaterar våra medlemmar, främst genom medlemstidningen Kick, men också via FB och hemsidan. Här nedan följer några tips på olika hemsidor med mer information:

RG bidrar med sin kunskap

Anestis Divanoglou, Marika Augutis, Tomasz Tasiemski, och Katarzyna Trok har skrivit en mycket intressant vetenskaplig artikel i Spinal Cord om RG och vårt tillvägagångssätt, aktiv rehabilitering – AR.
Tjugofem organisationer från 21 länder från Europa, Asien och Afrika rapporterade sitt tillvägagångssätt med AR under de senaste 10 åren.

Studien är den första som beskriver de viktigaste elementen och internationella variationerna i AR-strategin. Detta kommer att ligga till grund för ytterligare studier som undersöker effektiviteten i tillvägagångssättet, det kommer sannolikt att underlätta det internationella samarbetet om forskning och operationella aspekter och det kan potentiellt stödja en högre integrering i hälsovårdssystemet och långsiktig finansiering av dessa program.
Här hittar ni hela artikeln: http://rdcu.be/qB14

PubMed

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

PubMed består av mer än 26 miljoner utdrag från biomedicinsk litteratur från Medline, life science-tidskrifter och online-böcker. Utdragen kan innehålla länkar till fulltextinnehåll från PubMed Central och den webbplats där det först publicerades.

Stiftelsen Spinalis

http://spinalis.se/

Riksförbundet för Rörelsehindrade barn och ungdomar (RBU)

http://www.rbu.se/

http://www.rbu.se/diagnos/rbus-diagnosarbete

Personskadeförbundet RTP

http://rtp.se/

http://rtp.se/kunskap/

Paralyzed Veterans of America (PVA)

http://www.pva.org/site/c.ajIRK9NJLcJ2E/b.6344373/k.4182/Spinal_Cord_Injury_Information.htm

I övrigt kan man söka efter litteratur, det finns grupper på Facebook, osv.