Vad är en ryggmärgsskada?

Texten nedan är hämtad från stiftelsen Spinalis hemsida: Spinalis

Det är nervsystemet som ger oss känsel och förmåga att röra oss. Nervsystemet består av hjärnan, ryggmärgen och nerverna. Hjärnan sänder via ryggmärgen ut impulser till nerverna, som i sin tur får muskler – och därmed kroppen – att röra sig. Nerverna, å sin sida, sänder ut impulser till hjärnan, och det är därför vi har känsel.

När man får en ryggmärgsskada bryts kontakten mellan hjärnan och ryggmärgen helt eller delvis. Hjärnan kan inte längre skicka ut impulser till musklerna och nerverna kan inte längre skicka ut impulser till hjärnan. Man kan jämföra med att klippa av elsladden till en lampa; det blir omöjligt att tända lampan, för elektriciteten kan inte längre färdas genom sladden.

Det finns olika grader av ryggmärgsskador. Hur omfattande funktionsnedsättningen blir beror på var skadan är placerad någonstans. Ryggmärgen skyddas av ryggradens kotor, som är 29 stycken.

De sju översta kallas halskotor, nedanför dem finns tolv bröstkotor och därefter kommer fem ländkotor och fem bäckenkotor. Om någon av halskotorna krossas och halsryggmärgen skadas leder det till tetraplegi, det vill säga förlamning i ben, bål och armar. Om skadan sitter längre ned på ryggraden leder den till paraplegi, det vill säga förlamning av benen och en del av bålen.

Man skiljer på komplett och inkomplett skada. En komplett skada innebär att ryggmärgen helt och hållet klippts av. Vid en inkomplett skada finns det fortfarande enstaka nervkontakter kvar. Generellt kan man säga att tillståndet för ryggmärgsskadade personer är individuellt.


Har du en ryggmärgsskada?

I Facebookgruppen ”Vi som har en ryggmärgsskada” kan du diskutera allt mellan himmel och jord som rör din ryggmärgsskada. Du får möjlighet att utbyta erfarenheter, få tips och råd av andra i liknande situation. Sök gruppen på Facebook och bli medlem.


För anhöriga och närstående

En ryggmärgsskada drabbar inte bara den som råkat ut för ryggmärgsskadan. Även anhöriga och nära vänner påverkas. Därför har Spinalis startat gruppen ”Anhöriga och ryggmärgsskadade”. Tanken är att anhöriga och närstående till ryggmärgsskadade ska få möjlighet att utbyta tankar och idéer, att ställa frågor och få svar.