Film om RG:s barn- och ungdomsverksamhet

I filmen Barn berättar barn, ledare och föräldrar om RG:s läger och uppsökande verksamhet för barn och ungdomar. Filmen ger också bra information till personal som arbetar med barn och ungdomar med någon form av rörelsenedsättning.

Filmen är gratis och skickas direkt till dig.