Samarbeten

Blir du vår nästa samarbetspartner? Som en ideell förening välkomnar vi sponsring och samarbeten av olika slag. Här nedan har vi beskrivit några olika nivåer som vi brukar utgå ifrån när vi tittar på nya samarbeten. De fungerar som ett grundförslag att diskutera kring för att hitta ett samarbete som passar båda parter.

Exklusiv partner

En exklusiv partner med avtal som sträcker sig över fyra år. I dagsläget har vi ingen uttalad exklusiv partner utan vi ser fram emot att hitta någon att forma detta samarbete med. ”Mer…”

Den exklusiva partnern sponsrar hela föreningen, inte bara en specifik verksamhet. (Givetvis kan samarbetet kopplas till en specifik del av verksamheten om det är viktigt för partnern.) Kostnad ca 500 000 kr per år.

Ingår:

 • Fyra helsidesannonser i medlemstidningen Kick per år.
 • Liggande banner på hemsidan direkt under RG:s bild och vision.
 • Tolv annonser per år i nyhetsbrevet till våra medlemmar (en annons per nyhetsbrev).
 • Skylt på RG Bosön i RG:s träningslokal.
 • Möjlighet att sprida en företagsnyhet eller liknande information per kvartal via RG:s Facebook-sida.
 • Monter på Hjultorget i storleken 3 x 3 m.
 • Omnämns i årsredovisningen med logotyp, en kort presentation och länk till hemsida.
 • Gemensamma event/kampanjer eller andra aktiviteter enligt överenskommelse. 

Guldpartner

Möjlighet för några olika partners som är intresserade av att sponsra föreningen där samarbetet knyts till ett eller fler av RG:s verksamhetsområden. Avtalet sträcker sig över två år ”Mer…”

och kostnaden är ca 250 000 kr per år.

Ingår:

 • Fyra helsidesannonser i medlemstidningen Kick per år.
 • Annons på hemsidan förstasidan under ”Senaste”.
 • Sex annonser per år i nyhetsbrevet till våra medlemmar (kan välja månader fritt men endast en annons per månad).
 • Samarbete kring det/de verksamhetsområde(n) som avtalet är knutet till (föreläsning på kurs, förevisning av material el. dyl.).
 • Nämns på RG:s Facebook-sida i samband med de meddelanden som rör det/de verksamhetsområde(n) som avtalet är knutet till.
 • Omnämns i årsredovisningen med en kort presentation och länk till hemsida. 

Silverpartner

Möjlighet för flera olika partners som är intresserade av att sponsra föreningen där samarbetet knyts till ett av RG:s verksamhetsområden. Avtalet sträcker sig över ett till två år ”Mer…”

och kostnaden är ca 120 000 kr per år.

Ingår:

 • Två helsidesannonser i medlemstidningen Kick per år.
 • Annons på hemsidan under ”Senaste”.
 • Fyra annonser per år i nyhetsbrevet till våra medlemmar (kan välja månader fritt men endast en annons per månad).
 • Samarbete kring det/de verksamhetsområde(n) som avtalet är knutet till (föreläsning på kurs, förevisning av material el. dyl.).
 • Omnämns i årsredovisningen med länk till hemsida. 

Bronspartner

Möjlighet för flera olika partners som är intresserade av att sponsra föreningen där samarbetet knyts till ett av RG:s verksamhetsområden alternativt en specifik aktivitet. Avtalet sträcker sig över ett år ”Mer…”

 och kostnaden är ca 75 000 kr per år.

Ingår:

 • Två kvartssidor i medlemstidningen Kick per år.
 • Annons på hemsidan under ”Senaste”.
 • Fyra annonser per år i nyhetsbrevet till våra medlemmar (kan välja månader fritt men endast en annons per månad).
 • Omnämns i årsredovisningen.