Studiebesök

För att ge fler en möjlighet att få inblick och inspireras av vår verksamhet tar vi emot studiebesök på Bosön. Bland våra besökare finns gymnasieklasser, folkhögskolor och föreningar. Under besöket ges en grundlig genomgång av RG och alla våra aktiviteter. Besöksdeltagarna får också prova på att använda rullstol och får en introduktion i rullstolsteknik alternativt prova något bollspel i rullstol.

Ett studiebesök pågår i ca 1,5 timmar till en kostnad av 2000 kr med plats för max 20 deltagare.