RG Insiktsutbildning

Hur upplevs samhället av den som sitter i rullstol? Vilka dagliga hinder möts man av när man lever med en fysisk funktionsnedsättning och hur kan ni som organisation möta era kunder, medlemmar eller besökares behov? Är din verksamhet inkluderande eller exkluderar den vissa samhällsgrupper?

Vi hjälper dig och din organisation att ta fram en skräddarsydd utbildning utifrån ett brukarperspektiv i tillgänglighetsfrågor. Efter närmare 40 år har vi god erfarenhet av att utbilda personer i rullstolsanvändande, tillgänglighetsfrågor och aktiv rehabilitering.

På RG:s utbildningar får du själv prova på att ta dig fram med rullstol i olika vardagsmiljöer. Teori varvas med praktik och innehållet kan anpassas efter era önskemål.

Utbildningen genomförs antingen på Bosön, Lidingö, på er arbetsplats eller utomhus i passande närmiljö. Hör gärna av er med egna tankar och idéer!

Bland våra tidigare uppdragsgivare finns bland annat Trafikkontoret Stockholm, STF Ingenjörsutbildning och SWECO.

Läs om när Miljöpartiet besökte RG på Bosön för en eftermiddag i insiktsutbildningens tecken, klicka här »

Kontakta oss om ni är intresserade av att veta mer eller beställa ett eget utbildningstillfälle.

För mer information, offert och bokning kontakta RG:s kansli

kansliet@rgaktivrehab.se eller 08-54 54 72 00

personer i rullstol