Hjultorget 23-24 maj

Den 23-24 maj intar hjälpmedelsmässan Hjultorget Kistamässan. Där ges tillfälle att prova, känna och klämma på det bästa och senaste som hjälpmedelsmarknaden erbjuder inom rullstolar, cyklar, bilanpassning, bostadsanpassning, ortopedteknik och mycket annat.

Inspirationsdagarna, som ordnas av Stiftelsen Spinalis och Rehab Station Stockholm, presenterar en mängd intressanta och kostnadsfria föreläsningar under Hjultorget.

På mässan erbjuds dessutom möjlighet att prova på mängder av aktiviteter – gatloppsrugby, flygsimulator, Racerunning, e-sport, innebandy, tennis, programmering, curling, golf och mycket, mycket mer.

Hjultorgets hemsida kan du registrera dig för att få en kostnadsfri biljett till mässan, samt läsa mer om programmet och utställarna.

Utöver att RG är en av mässans arrangörer har vi en egen monter – kom och träffa oss där!

image_pdfimage_print

Ansökan “Integration genom Aktiv Rehabilitering”

Förra året gjorde RG Aktiv Rehabilitering, tillsammans med Migrationsverket och Refugees Welcome Stockholm, en förstudie som hette ”Integration genom Aktiv Rehabilitering”. Som ett resultat av förstudien har RG nu lämnat in en ansökan till Allmänna Arvsfonden till ett treårigt projekt med samma namn. Medsökande är Migrationsverket och Universitetssjukhuset (US) Linköping.

Projektet går i korthet ut på att hitta en modell där nyanlända personer inom RG:s målgrupp får samma förutsättningar som svenskfödda personer att leva ett aktivt liv och känna delaktighet i samhället. Vi har tidigare sett att förstudien väckt positiv uppmärksamhet och ett intresse för att engagera sig. I och med att förstudien enbart omfattade sex månader (maj-okt 2017) och mest fokuserade på att hitta kanaler för att nå målgruppen har möjligheten för engagemang varit relativt begränsat. Om den här projektansökan går igenom kommer det däremot finnas ett antal olika sätt att engagera sig, bl.a.:

  •  Som förebild/uppsökare vid uppsök, workshops och kurser.
  • Som förebild åt anhöriga.
  • Som tolk (främst om du har språkkunskaper i arabiska och persiska men vi kommer även att möta andra språkgrupper).
  • Som ambassadör för projektet/RG och jobba med att sprida information och kunskap.

Vid frågor, tankar och intresse, mejla Elin Goude Öhgren. 

Vi hoppas på ett positivt besked från Allmänna Arvsfonden i mitten på juni. Här finns möjlighet att läsa ansökan med bilagor och rapporten från förstudien:

Ansökan>>

Bilaga 1 (rapport från förstudien)>>

Bilaga 2>>

Bilaga 3>>

Bilaga 4>>

Bilaga 5>>

image_pdfimage_print

#räddabilstödet

#räddabilstödet är ett upprop från 15 kända idrottsprofiler om det förändrade bilstödet. För dem har tillgången till egen och anpassad bil haft stor betydelse för deras liv, karriär samt möjlighet till egen försörjning för att slutligen uppnå självständighet. Nu rycks mattan undan för många funktionsnedsatta ungdomar och unga vuxna, vilka aldrig kommer att få samma chanser till självständighet som de fått.

Läs hela uppropet här >>

image_pdfimage_print

Undersökning om UVI

Har du en ryggmärgsskada eller MS och problem med urinvägsinfektioner (UVI)? Just nu pågår två undersökningar kring dessa frågor. Läs mer här och delta i undersökningen om du passar in i någon av grupperna som beskrivs. Undersökningen är anonym och tar ca 20-30 minuter.

image_pdfimage_print

Barnlägret blir Familjeläger 9-12 år

Inför det kommande året blir det tidigare barnlägret ett Familjeläger 9-12 år. RG jobbar ständigt med att utvärdera den egna verksamheten med utgångspunkt i vår vision: ”Ett rikt och inspirerande liv för personer med ryggmärgsskada och de med liknande förutsättningar”. Vårt uppdrag är att inspirera personer i målgrupperna att maximera sin självständighet genom träning. Med förebilder, kunskap och fokus på möjligheter vill vi stärka individers mod, vilja och förmåga till delaktighet i samhället.

Bakgrund

Vi har gått igenom utvärderingarna från våra barn- och ungdomsläger samt tittat på utvecklingspsykologi hos barn och ungdomar. Detta har lett till en del förändringar som vi hoppas kommer gynna barnen och deras utveckling. Speciellt har vi tagit fasta på att barn inte bör sova borta fler nätter än sin ålder. Därför kommer barnen på Familjeläger 9-12 år att sova med familjen de första nätterna. Detta ger dem en chans att känna sig hemma i miljön och lära känna alla ledare och deltagare för att sen få en riktigt go lägerkänsla när de flyttar över till sovsalar för att sova tillsammans med ledarna.

Syfte

Syftet med förändringen är att barnen ska känna sig trygga under lägerveckan och kunna lägga all energi på att lära sig nya saker. Det ger också vårdnadshavarna en bättre möjlighet att hänga med i de stora framsteg barnen gör under veckan. På så sätt är det lättare för dem att stötta barnen i sin hemmamiljö och då är chansen större att barnen – tillsammans med vårdnadshavarna – kan fortsätta med allt de lärt sig under lägerveckan.

Vad innebär förändringen i praktiken?

Barnen sover de två första nätterna med sin familj för att sedan bo med de andra deltagarna samt ledarna i sovsalarna. Lägret har kortats ett par dagar för barnen medan vårdnadshavare och syskon kommer att delta fler dagar än tidigare.

Frågor

Har du frågor eller funderingar är du varmt välkommen att höra av dig till RG:s barn- och ungdomskoordinator Julia Andersson.

Här hittar du mer information och anmälan till lägret >>

image_pdfimage_print