Annonsera i Kick

Kick är RG Aktiv Rehabiliterings medlemstidning som kommer ut fyra gånger per år. Tidningen trycks i en upplaga på 2500 exemplar per utgåva. Den riktar sig främst till personer som lever med ryggmärgsskada eller liknande funktionsnedsättning och deras anhöriga, anställda inom sjukvården, hjälpmedelsbranschen, politiker, beslutsfattare samt anställda och besökare på rehabiliterings- och vårdmottagningar.

Ladda ner Kicks annonsprislista och utgivningsplan för 2018 »

Det finns även möjligheter att kombinera annons i Kick med exponering på vår hemsida och vårt månatliga nyhetsbrev. Läs mer under Annonsering »