Om RG

Med visionen ”ett rikt och inspirerande liv för personer med ryggmärgsskada och de med liknande förutsättningar” är vårt uppdrag är att inspirera personer i målgrupperna att maximera sin självständighet genom träning. Med förebilder, kunskap och fokus på möjligheter vill vi stärka individers mod, vilja och förmåga till delaktighet i samhället. Vår ambition är att vara internationellt ledande inom aktiv rehabilitering för ryggmärgsskadade.

År 1976 föddes idén om att rekrytera personer med ryggmärgsskada till elitidrotten på ett möte på Karolinska sjukhuset. En arbetsgrupp bildades och första ansökan till Allmänna Arvsfonden gjordes år 1977 genom Svenska Handikappidrottsförbundet (då SHIF, nu Parasportförbundet). Därefter påbörjades den uppsökande verksamheten och år 1978 genomfördes det första träningslägret på Hasseludden. Efter lägret skedde en kursändring – istället för att rekrytera till elitidrotten beslöt man att använda idrotten som medel för ökad självständighet i vardagen.

Alla RG:s aktiviteter bygger på en värdegrund bestående av möjligheter, kunskap, glädje, meningsfullhet, självständighet, delaktighet, nytänkande och gemenskap.

Vi söker upp och träffar nyskadade på rehabiliteringsavdelningar, ordnar läger och kurser, erbjuder träning på Bosön, ger ut tidningen Kick och erbjuder utbildningar för yrkesverksamma. Information om våra aktiviteter och vad vi har att erbjuda finner du under Vad vi gör »