Ekonomi

RG Aktiv Rehabiliterings (RG) verksamhet finansieras till största delen av bidrag. Föreningen revideras varje år av en auktoriserad revisor och vid den årliga föreningsstämman presenteras årsbokslut, revisorns revisionsberättelse och verksamhetsberättelsen.

Bidrag

RG:s största bidragsgivare är för närvarande Socialdepartementet och Stockholms Läns Landsting. Här får föreningen bidrag till den uppsökande verksamheten, kursverksamhet för vuxna, rehabiliteringsverksamheten på Bosön samt vår intressepolitiska verksamhet. Barn- och ungdomsverksamheten finansieras av bidrag från fonder och stiftelser som söks individuellt varje år.

Egenintäkter

Bidragen täcker inte alla kostnader som föreningen har i samband med verksamheterna, utan vissa egna intäkter är nödvändiga. Dessa kommer främst genom medlemsintäkter, deltagaravgifter för kurser och läger, uthyrning av material samt sponsorer.

Arkiv

Läs mer om föreningens ekonomi genom att ta del av våra årsredovisningar, revisionsberättelser och verksamhetsberättelser i RG arkiv »