Stöd oss

RG Aktiv Rehabilitering är en ideell förening som lever på bidrag, gåvor och engagemanget från våra medlemmar och ideella ledare. Här nedan finns några olika förslag på hur du kan stödja föreningens verksamhet och därmed bidra till vår vision: Ett rikt och inspirerande liv för personer med ryggmärgsskador och de med liknande förutsättningar.

Medlemskap

Stöd oss genom att bli medlem! Du betalar en medlemsavgift på 250 kr per år och blir en viktig del i vår möjlighet att påverka, söka bidrag etc. i och med att en återkommande fråga ofta är hur många medlemmar föreningen har.
Läs mer om medlemskap och bli medlem här »

Ideellt arbete

Vår viktigaste kugge är alla personer som arbetar ideellt för föreningen. Du kan arbeta som ledare på kurser och läger men det finns också möjligheter att göra andra saker, t.ex. arbeta med internationella verksamheten, göra punktinsatser på olika områden, osv.

Gåva

Ett konkret sätt att visa ditt stöd är att skänka en gåva till föreningen. Det kan vara en monetär gåva i form av pengar, det kan vara material till verksamheten eller liknande.

Om du vill skänka pengar, skicka din gåva till bankgiro 5723 – 9329. Om det är viktigt för dig att ditt bidrag går till en specifik del av vår verksamhet, vänligen ange detta i samband med att du skickar din gåva. Om du vill skänka material eller liknande, vänligen ta kontakt med RG:s kansli för vidare information.

Sponsorer och samarbetspartners

RG har ett antal samarbetspartners som stöttar föreningen på ett fantastiskt sätt. Som sponsor eller samarbetspartner försöker vi hitta gemensamma möjligheter. Läs mer under Samarbeten »