Engagera dig ideellt

När du engagerar dig i RG Aktiv Rehabiliterings (RG) verksamhet är vår målsättning att du ska känna att du bidrar till förändring, att du hjälper andra människor och att du får värdefull kunskap och erfarenheter. På köpet kommer många skratt, en härlig gemenskap och ett stort kontaktnät över hela landet. 

Den vanligaste formen av ideellt engagemang i RG är som ledare på våra kurser och läger. Men det finns andra möjligheter att bidrag med dina kunskaper och erfarenheter och samtidigt samla på dig nya. Här följer några exempel på hur du kan göra skillnad. 

Ledare på kurser och läger

Målsättningen med våra kurser och läger är att deltagarna, med hjälp av förebilder och aktiv träning, får ökade färdigheter, tips och inspiration. Dagarna är fulla av aktiviteter, föreläsningar och diskussioner. Inga förkunskaper krävs, utbildning ges på plats.  

Som ledare på RG:s kurser och läger får du mycket tillbaka: 

 • Arbetslivserfarenhet.  
 • Ett brett kontaktnät över hela Sverige.  
 • Personlig utveckling och nya erfarenheter. 
 • Du gör en direkt, positiv skillnad för andra människor.

Detta är färdigheter du kan utveckla under kursen/lägret: 

 • Ledarskap.  
 • Pedagogiskt tänkande.  
 • Fysisk, psykisk och social hälsa.  
 • Samarbete och gruppdynamik.  
 • Ökad insikt om skador/diagnoser och individen bakom.  
 • Nya perspektiv och möjligheter.  

Stämningen på RG:s kurser och läger skapas i första hand av dig och dina ledarkollegor. Det är ledarnas positiva attityd och fokus på möjligheter som lyfts av deltagarna som något oerhört inspirerande och unikt och som får dem att våga och vilja det lilla extra. ”Mer…”

Förebildsledare  

Är du ledare med fysisk funktionsnedsättning fungerar du som förebild och idrottsledare på RG:s kurser. Rollen som förebildsledare är extra viktig mellan träningspassen då deltagarna ofta har frågor och funderingar.  

Som förebildsledare bör du: 

 • Vara minst 18 år fyllda. 
 • Gilla fysisk aktivitet. 
 • Ha någon form av sysselsättning, t.ex. studier, arbete, aktiv idrottare eller annat. 
 • Vara helt självständig fysiskt och mentalt. 

Resursledare  

Är du ledare utan någon funktionsnedsättning ingår du i resursgruppen. Resursgruppen arbetar nära deltagarna då du både hjälper till vid förflyttningar och mer personliga bestyr samt assisterar på idrottspassen. Fokus ligger på att deltagaren själv ska klara av de olika momenten. 

Som resursledare ska du: 

 • Vara minst 18 år fyllda. 
 • Ha fysisk förmåga att genomföra vissa lyft. 

Aktuella kurser och läger

Om du är intresserad av att jobba som ledare hittar du aktuella kurser och läger här:

Översikt för kurser för vuxna

Översikt för barn- och ungdomsläger 

Internationella gruppen

RG arbetar med att sprida vårt koncept aktiv rehabilitering till andra länder. Detta görs genom en grupp personer som arbetar ideellt med att skapa förutsättningar för olika SIDA-projekt i olika länder. Läs mer om arbetet i Internationella gruppen »

Specifika ideella insatser

Ofta har föreningen behov inom en rad olika områden där du som ideell person kan göra stor nytta och skillnad. Det kan gälla allt ifrån att hjälpa till med enklare administrativa uppgifter till att driva ett projekt. Här följer ett antal exempel på saker som har utförts av ideella krafter ”Mer…”

 • Driva projekt (presentera en egen idé eller var med i ett pågående projekt)
 • Bedriva forskning relaterad till RG:s målgrupp och/eller verksamhet
 • Punktinsatser med administrativa sysslor
 • Skapa dokument
 • Hålla föreläsningar
 • Fota och/eller filma
 • Arbeta med hemsidan
 • Fungera som bollplank till personal i olika frågor
 • etc.

Ovanstående är bara förslag och exempel. Möjligheterna är oändliga. Kontakta kansliet och berätta vad som intresserar dig!