Vad vi gör

RG Aktiv Rehabilitering (RG) är en ideell förening som arbetar med att inspirera personer med ryggmärgsskada och de med liknande förutsättningar till ett självständigt, aktivt liv, fullt av möjligheter.

Att leva med en fysisk funktionsnedsättning kan upplevas som begränsande, orättvist och hopplöst, framför allt om orsaken är en traumatisk skada mitt i livet. Att bli så självständig som möjligt är inte bara målsättningen med rehabilitering – det är dessutom en grundläggande rättighet. Vistelser på sjukhus, rehabiliteringar och habiliteringar kan förbättra situationen men det kan vara svårt att lära sig bemästra de utmaningar man möter i vardagen. RG arbetar som en bro mellan sjukvården och vardagen och lär vuxna som barn hur de kan leva ett rikt och inspirerande liv genom aktiv rehabilitering.

Aktiv rehabilitering är en metod som bygger på fem hörnstenar:

 1. Förebilder

  I RG:s verksamhet är det förebilder, d.v.s. personer som har erfarenhet av att leva med ryggmärgsskada, amputation, CP-skada eller liknande, som är nyckelfigurer. Det är personer som är specialiserade på att förmedla hur man tillgodogör sig de förmågor som krävs för att man verkligen ska kunna ta befäl i sitt liv. Det handlar om att ta ansvar för sin situation – oavsett om man flyttar sig i och ur sin rullstol på egen hand eller instruerar någon annan hur man vill bli assisterad.

 2. Fokus på möjligheter

  Vad våra deltagare kan göra idag och – framför allt – vad de kan lära sig att göra i morgon, är fokus i RG:s verksamhet.

 3. Vardagsmiljö

  Verksamheten bedrivs i vardagliga miljöer, vanligtvis med en träningsanläggning som utgångspunkt och utflykter till andra miljöer såsom innerstad, strand, osv. Här får deltagare lära sig att utföra olika moment i skarpt läge – inte i en skyddad sjukhusmiljö – och det skapar en stor trygghet och självständighet.

 4. Idrott och fysisk träning som verktyg

  Som människa är det viktigt att hålla sig i form för att må bra. Som person med en fysisk funktionsnedsättning är det ännu viktigare. Behöver man t.ex. använda rullstol i sitt dagliga liv gör några extra kilon eller tappade muskler stor skillnad vid förflyttningar eller möjligheten att ta sig fram i mer utmanande miljöer. Att ta hand om sin kropp är också ett sätt att ta vara på sin självständighet.

 5. Mental träning/samvaro under en kortare, intensiv period

  RG arbetar främst med kurser och läger där flera deltagare och förebildsledare samlas och bor tillsammans under ett antal dagar. I den gemenskap och i det erfarenhetsutbyte som uppstår kan en deltagare lära sig enormt mycket på bara några få dagar.