Barnläger

Barnlägret fokuserar på alla möjligheter som finns och riktar sig till barn mellan 8 och 12 år. Barnen är själva på lägret de första dagarna och i slutet av veckan kommer resten av familjen. Välkommen på en vecka fylld med aktiviteter, bus och upplevelser!
”Mer…”

Om Barnlägret På barnlägret lägger vi stort fokus på fysisk aktivitet och att utveckla barnens självständighet. De får prova en del av RG:s grundidrotter, bl.a. rullstolsteknik, styrketräning, vattenträning och bollsport. Samtliga aktiviteter är givetvis anpassade efter barnens egna behov och förutsättningar. Barnlägret hålls även parallellt med en sommarkurs för vuxna deltagare och vissa aktiviteter är gemensamma. På detta sätt får barnen ännu fler naturliga förebilder – inte bara sina förebildsledare.

Under lägret får barnen hjälp med det de behöver men de får också träna på att klara sig själva så mycket som möjligt. Vi ger dem utrymme att testa och försöka hitta en lösning, stöttar och ger råd och ser till att de lär sig att förklara för andra hur de bäst hjälper till. Under lägret lägger vi stor vikt vid frågor kring integritet, hygien och toalettbesök då vi vet att det är en viktig del i sin självständighet och steget ut i vuxenlivet.

Ledarna och barnen bor tillsammans i sovsalar och alla hjälper varandra med det som behövs. Pojkar och flickor har separata sovsalar.

Om ditt barn har sår eller behöver omfattande hjälp nattetid ska du kontakta kansliet innan lägret börjar.

Föräldrakurs och syskongrupp Föräldrakursen och syskongruppen startar under andra hälften av barnlägret och vänder sig till vårdnadshavare, nära anhöriga och syskon till barndeltagarna.

Föräldrakursen Målet med kursen är att ge dig som vårdnadshavare vidgade perspektiv på barnets möjligheter och framtid. Minst en vårdnadshavare per familj måste delta men även andra vuxna i barnets närhet är välkomna, till exempel mor- och farföräldrar, assistenter eller vuxna syskon.

Ledarna för denna kurs har själva erfarenheter av fysiska funktionsnedsättningar inom familjen och i fokus står vårdnadshavarnas och kursledarens erfarenheter och funderingar kring skola, fritid, utbildning och arbete. Hur ställer vi oss till barnens självständighetsutveckling och hur mycket ska vi hjälpa till är exempel på viktiga frågor som diskuteras.

Syskongruppen Samtidigt som föräldrakursen startar kör även syskongruppen igång. Alla syskon som är stora nog att vara ifrån sina föräldrar under dagen är välkomna. Syskongruppen har egna ledare som aktiverar barnen med spännande aktiviteter och lekar. Målsättningen är att ge en möjlighet att träffa andra syskon till barn med en fysisk funktionsnedsättning och ge en vidgad syn på vad det innebär. Det är också ett ovanligt tillfälle för barnen att vistas tillsammans i en miljö där personer med fysiska funktionsnedsättningar inte är avvikande.

Hur fungerar det rent praktiskt? Man överlämnar sitt barn till barnlägrets kompetenta ledare vid lägrets början och lämnar sedan lägret. Fyra dagar senare startar föräldra- och syskonkursen och då är vårdnadshavare och syskon välkomna.

Vårdnadshavare och syskon bor tillsammans, separerat från barnlägret där barndeltagaren bor. Vissa aktiviteter kommer att vara gemensamma med barnlägret.

Ledare på Barnlägret På barnlägret får barnen träna på att klara sig själva så mycket som möjligt. Som ledare är det viktigt att uppmuntra till självständighet samtidigt som man självklart hjälper till där det behövs. Vi lägger stor vikt vid frågor kring hygien, toalettbesök, kroppsuppfattning och integritet och målet är att barnen åker hem fulla av självförtroende, tips och idéer, roliga erfarenheter och nya vänner.

Dagarna är fulla av aktiviteter. Att vara en del av ledargruppen på våra barnläger innebär i princip ansvar för barnen dygnet runt, med tidiga morgnar och ibland sena kvällar. Det blir en tuff vecka men samtidigt har vi fantastiskt roligt! Ledare och barn bor tillsammans i sovsalar, fördelat i ett tjej- och killrum. Boendeformen skapar en härlig gemenskap med riktig lägerkänsla. På rummen hjälper alla varandra med det som behövs.

Förebildsledare Söker du som förebildsledare så ser vi helst att du någon gång varit deltagare eller ledare på något av våra läger eller kurser samt att du har intresse av idrott och/eller friluftsliv. Allmän information om vad det innebär att vara ledare på våra läger finns på Engagera dig ideellt »

Boende Familjelägret är i Valjeviken i Sölvesborg och ligger vackert beläget i ett naturområde precis vid vattnet.


Deltagarinformation

Datum: juli 2018

Ålder: 8 – 12 år

Ansök senast: april 2018