Camp Spinal

Sunnaas Rehabilitation Hospital och Sunnaas Foundation organiserar i samarbete med Riksförbundet för ryggmärgsskadade (LARS), RG Aktiv Rehabilitering och andra ryggmärgsskadeenheter i Norge och de nordiska länderna, en aktivitetskurs för unga människor med förvärvad ryggmärgsskada. Syftet med veckan är att ge inspiration och vägledning för att leva ett aktivt liv trots din funktionsnedsättning. 
”Mer…”

Det är ett utmärkt tillfälle att få nya vänner från hela Skandinavien! Kursen vänder sig till dig som vill ha motivation, byta erfarenheter och leva ett så aktivt liv som möjligt.

Ledare som har en ryggmärgsskada är instruktörer, både i idrottsaktiviteter och i alla vardagliga aktiviteter. Vi vill att deltagarna ska inspireras till aktivitet och träning i sin hemmiljö, samt dela sina erfarenheter med andra. Fysisk aktivitet används som ett medel för att uppnå förbättrad fysisk och psykisk hälsa.

Det kommer bli tillfällen att prova på en rad olika aktiviteter såsom; rullstolsteknik, poolträning, grundläggande utbildning, tennis, basket, rullstolsrugby, bågskytte, gånggrupp, cykling, kanot.

Kursen arrangeras i en inspirerande och fräsch miljö på Toppidrettscentret och Norges idrottshögskola i Oslo. Det kommer att finnas en resursgrupp närvarande, som kan hjälpa till med personlig hygien, om det behövs.

Här kan du se en film om Camp Spinal. 


Deltagarinformation

Datum: 15-21 juni 2019

Ålder: 15-25 år

Målgrupp: Ungdomar med förvärvad ryggmärgsskada

Resa: Ordnar du själv

För mer information och anmälan kontakta Marianne Dybwad.