Individuella möjligheter

Individuella punktinsatser (IPI)

Du som tränar i RG Bosöns verksamhet har möjlighet att boka tid med instruktör på torsdagseftermiddagar för individuella punktinsatser, som t ex:

  • Tekniktips: rullstol, gång, förflyttningar, styrketräning, yoga
  • Få ett nytt träningsprogram: styrketräning, töjning, kondition
  • Råd och tips vid mekning och skötsel av rullstol
  • Funktionsgenomgång/konditionstest

Tanken är att punktinsatserna ska vara just punktinsatser, d.v.s. något som du behöver hjälp med vid ett eller ett par enskilda tillfällen. Målsättningen är att du därefter tillgodogjort dig de nya kunskaperna och kan utnyttja dem i din egen träning/vardag.

Bokning: Sker genom att skicka en förfrågan till boson@rgaktivrehab.se där du specificerar vad du önskar hjälp med. En instruktör från RG kommer därefter att återkomma till dig för att boka en tid.

IPI är kostnadsfri för alla som tränar på RG Bosön

 


Individuell hälsocoaching

Vill du göra en livsstilsändring som till exempel att gå ner i vikt, äta bättre eller bara allmänt stämma av ditt hälsotillstånd? Samtalen genomförs vid två tillfällen med minst 3 månaders mellanrum. Vid första tillfället sätter du tillsammans med hälsocoachen upp dina mål och gör en handlingsplan för hur du ska nå målen. Vid det andra tillfället stämmer ni av hur det har gått. Formuläret som vi använder är Spinalis hälsonavigator där får du bland annat fylla i olika frågor om livsstil och följa upp din vikt och ditt blodtryck.

Tid: Bokas vid anmälningstillfället

Plats: RG-lokalen, Bosön

Ansvarig: Maria Hermelin, fysioterapeut och hälsocoach RG Bosön

Kostnad för båda samtalen: 200 kr för deltagare som betalt terminsavgift på RG Bosön eller 500 kr för övriga