Nyskadad

Varje år drabbas mellan 200 och 300 personer i Sverige av en ryggmärgsskada. Ca 150 av dessa är traumatiska skador. RG Aktiv Rehabilitering (RG) fungerar som en bro tillbaka till livet för personer med ryggmärgsskada och deras anhöriga. Här kan de få kunskap, inspiration och motivation för att lättare kunna hantera sin livssituation.

Som en patient med en nyförvärvad ryggmärgsskada är det ofta svårt att ta in all ny information man får på sjukhuset genom vårdpersonalen. Många gånger är det lättare att ta in samma information om det kommer från en förebild, det vill säga en person som en gång varit i samma situation, som själv lever med en ryggmärgsskada och som kan förmedla sina egna erfarenheter av hur man hittat ett tillfredsställande förhållningssätt till sin skada.

Förebilder

RG arbetar med förebilder i all vår verksamhet. Som förebild kan man ha olika uppdrag:

  • Uppsökare En uppsökare besöker patienter med en nyförvärvad ryggmärgsskada på sjukhusen.
  • Förebildsledare En förebildsledare jobbar som ledare på RG:s kurser.

Läs mer under RG kurser »

RG:s förebilder har handplockats för sina personliga egenskaper och sin lämplighet för uppgiften. De har utbildats av RG och har oftast själva varit deltagare på våra kurser.