Uppsökande verksamhet

Varje år besöker RG:s uppsökare ca 120-150 personer med en nyförvärvad ryggmärgsskada. Alla våra uppsökare är förebilder, d.v.s. en person som en gång varit i samma situation och som kan lyssna och vid behov förmedla sina egna erfarenheter om vägen framåt.

Hur går ett uppsök till?

RG:s uppsökare träffar patienter med nyförvärvade ryggmärgsskador på sjukhuset för att samtala och ge information. Besöken sker bara då patienten bekräftat att de vill träffa uppsökaren. Uppsöken är ideella och är menat som stöd för den nyskadade, där uppsökarens mål är att hjälpa den nyskadade att hitta sin väg ur den krisdrabbade situation han eller hon befinner sig i. De kan ske som individuella möten eller i grupp.

Den nyskadade patientens behov styr samtalets innehåll. Det faktum att uppsökaren har en liknande skada skapar förtroende. Patienten kan med egna ögon kan se/höra hur uppsökaren har hittat vägen till ett aktivt och innehållsrikt liv, vilket innebär att patienten själv kan hitta sin egen väg framåt.

Fortsatt kontakt mellan patienten och RG

Av sekretesskäl lämnar sjukhuspersonalen aldrig ut personuppgifter till RG utan det är upp till patienten att lämna ut adressuppgifter för att kunna få vidare information om RGs aktiviteter och/eller vidare kontakt med uppsökare.

Ibland träffar den nyskadade uppsökaren flera gånger och/eller träffar olika uppsökare. Anhöriga har också möjlighet att träffa uppsökare.

RG:s uppsökarnätverk är spritt över landet så den uppsökta och anhöriga är alltid välkomna att höra av sig till RG:s kansli, så gör vi allt vi kan för att hjälpa och förmedla kontakt.

Vid alla uppsök informerar uppsökaren om RG:s kurser/läger. Det är något som vi rekommenderar alla med en traumatisk ryggmärggskada, givet den personliga utveckling och framsteg som det innebär att medverka på en kurs.