Uppsökarmaterial

Uppsökarrapport

Denna rapport skickas alltid elektroniskt till RG efter avklarat uppsök.

Uppsökarmaterial

Vid ett uppsök har uppsökaren med sig material från RG som den nyskadade person kan läsa om/när han/hon känner sig redo. Det är viktigt att materialet alltid lämnas till den nyskadade personen eftersom det kan vara svårt för honom/henne att ta in och minnas den information som förmedlas vid ett uppsök.

Som uppsökare kan du beställa RG:s informationsmaterial genom att fylla i formuläret nedan.