Kurser för vuxna

RG Aktiv Rehabilitering jobbar för att personer med ryggmärgsskada och de med liknande förutsättningar ska få alla möjligheter till ett inspirerande, aktivt och självständigt liv – nu och i framtiden. Kom och låt dig inspireras av våra engagerade förebildsledare.

Allmän information för alla kurser ”Mer…”

Målgrupp RG:s kurser riktar sig till personer med ryggmärgsskada och de med liknande förutsättningar. Personen måste kunna framföra en manuell rullstol på plan mark, fungera i grupp och inte ha problem med minne, koncentration eller orientering.

RG:s kurser Kurserna fokuserar på fysisk aktivitet, erfarenhetsutbyte och ADL (Aktiviteter i Dagliga Livet). Målsättningen är att deltagaren ska få ökad insikt om sina möjligheter. På kursen har vi förebildsledare, d.v.s. personer som själva lever med en fysisk funktionsnedsättning, liknande våra deltagare. Det gör att deltagarna ständigt har personer att lära av, fråga och få tips i olika situationer.

Självständighet RG förespråkar ökad självständighet. Våra ledare ser till att du får den hjälp du behöver för att kunna tillgodogöra dig allt kursen erbjuder. Detta ger dig möjlighet att fokusera och lägga värdefull tid på att träna på de delar du idag behöver hjälp med. Personliga assistenter får därför inte följa med på kursen.

Avbokningsregler Eventuell avbokning ska göras senast 30 dagar innan kursstart. Vid senare avbokning faktureras en avgift på 50 % av kursavgiften (gäller ej vid sjukintyg). Avbokning ska ske via mail eller telefon till RG:s uppsök- och kurskoordinator. 

Kursöversikt

Retrokurs
Plats: Bosön
När: Genomförs i två delar, 4–7 maj och 6-8 oktober
Kostnad: 6500 kr
Sista ansökningsdag: 8 mars
Sommarkurs
Plats: Valjeviken
När: 3-13 juli (30 juni -14 juli för ledare)
Kostnad: 6500 kr
Sista ansökningsdag: 24 april (ansökan är stängd).
Utvecklingskursen
Plats: Bosön
När: Kursen 28 september – 1 oktober inställd, nytt datum senare under året kommer
Kostnad: 3500 kr
Sista ansökningsdag:
Introkurs för ryggmärgsskadade
Plats: Bosön
När: Måndag till söndag 20-26 november (19-26 november för ledare)
Kostnad: 5700 kr (Nytt pris fr o m 2017)
Sista ansökningsdag: 6 oktober