RG International

Genom internationella projekt har RG stöttat många andra länder att starta organisationer som liknar RGs. Målet är att dela kunskap och erfarenhet inom organisationsuppbyggnad, uppsökande verksamhet, aktiv rehabilitering mm. Att stödja de eldsjälar som finns inom nystartade organisationer i andra länder är en mycket viktig pusselbit, detta så att de sedan kan fortsätta utveckla sina organisationer och sin verksamhet. RG fortsätter samarbeta och utbyta erfarenheter med de organisationer där vi drivit internationella projekt vilka i dagsläget är Polen, Litauen, Ukraina, Vitryssland och Grekland.

RG International syftar till att:

  • utbilda partnerorganisationen
  • organisera läger
  • utbilda ledare, medicinsk personal, politiker etc.
  • dela kunskap om grundläggande vård och rehabilitering
  • skänka lätta rullstolar och andra former av hjälpmedel.

Vårt arbete finansieras huvudsakligen genom bidrag från Forum Syd. Tolv procent av RG medlemsavgiften går till den internationella verksamheten.

RG Internationals arbete sker ideellt. För frågor och/eller donationer, finansiell eller materiell kontakta oss gärna.